Zicht op ieder kind; informatie delen in de jeugd(zorg)keten

praktijkvoorbeeld - 1 mei 2009

Resultaat van dit project

Iedereen in de jeugdsector beschikt tijdig over dezelfde betrouwbare basisinformatie rekening houdend met de privacy van het kind en zijn omgeving. De informatie bestaat uit gegevens die nodig zijn voor het goed functioneren van de professionals binnen de jeugdzorgketen. Je kunt als professional de informatie zelf actief en veilig opvragen.

Regeldruk

Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft een actieplan Administratieve Lasten opgesteld. In dit actieplan wordt naar aanleiding van de 0-meting regeldruk specifiek de aandacht gevraagd voor de documentenstroom binnen de jeugdzorgketen en de daarbij gepaard gaande registratieverplichtingen en informatie uitwisseling.

Ook, maar dan meer in zijn algemeenheid, wordt er gesproken over de administratieve lasten en het automatiseringsysteem IJ (Informatiseringssysteem Jeugdzorg).

‘Informatie delen in de jeugdzorgketen’ pakt de problemen praktisch aan. Het project werkt via twee sporen: directe ondersteuning voor de jeugdzorgketen door het oplossen van ervaren knelpunten aan de ene kant en het maken van digitale formulieren en oplossingen voor elektronisch berichtenverkeer aan de andere kant.

ICT

‘Informatie delen in de jeugdzorgketen’ lost de belangrijkste ICT knelpunten op en legt de basis voor efficiënte informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen. Het project geeft concrete oplossingen om de onnodige bureaucratie en onduidelijkheid over status en de inhoud van informatie te verminderen.

De structurele aanpak van keteninformatisering heeft zijn nut al bewezenin andere ketens. Ook voor de jeugdzorgketen zullen de oplossingen in belangrijke mate bijdragen aan de ermindering van de regeldruk en de ministratieve lasten.

Uitvoerende organisaties

De branchecommissie Bureaus Jeugdzorg van MOgroep Jeugdzorg is opdrachtgever van het project: ‘Informatie delen in de jeugdzorgketen’.

Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Bureaus Jeugdzorg, MOgroep Jeugdzorg en het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Ook zijn vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers betrokken.

Land

Nederland

Contact

Neem contact op met het kernteam via Eva Fickinger:

Tel: 030-8882603
E-mail: eva@zichtopiederkind.nl