Zorg voor kinderen bij huiselijk geweld

Cursus Let op de Kleintjes
praktijkvoorbeeld - 24 mei 2016

Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld stoppen hun gevoelens vaak weg, onder druk van de omstandigheden. De cursus Let op de Kleintjes wil kinderen hun gevoelens leren herkennen en hanteren.

Let op de Kleintjes laat kinderen hun ervaringen verwerken

De cursus is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar die uit een gezin komen waarin de moeder structureel mishandeld wordt door haar partner. Het doel van de cursus is:

  • dat kinderen een start maken met de verwerking van hun ervaringen met huiselijk geweld;
  • dat gevolgen van die ervaringen verminderen;
  • het opbouwen van bescherming.

Naast de kindergroep is er vaak een moedergroep. Let op de Kleintjes biedt hen ondersteuning bij de opvoeding, gericht op de ouderrol. Denk aan een kind leren dat het niet schuldig is aan het geweld dat plaatsvond. Of hoe een kind om moet gaan met loyaliteit aan beide ouders.

Hoe werkt Let op de Kleintjes?

Let op de Kleintjes is een psycho-educatieve cursus. De kinderen volgen 9 bijeenkomsten, met een vaste structuur.

Het aanbod bevat elementen uit de traumatheorie, de systeemtheorie van Nagy en de benadering van Rubin en de ontwikkelingspsychologie. De cursus houdt rekening met sekse en culturele achtergrond.

Let op de Kleintjes is verder ontwikkeld en aangepast voor verschillende doelgroepen, zodat er nu een aantal varianten bestaan, soms onder een andere naam.

Looptijd

Let op de Kleintjes is ontwikkeld in 1999.

Ontwikkelaar

Movisie