De zorg voor oudere zorgbehoevende huisgenoot regelmatig uit handen geven

De vrijwillige aanwezigheidshulp in Cuijk

10 mei 2017

Vrijwilligers van de Oppasdienst Cuijk e.o. bieden aanwezigheidshulp voor partners/huisgenoten belast met de dagelijkse zorg voor ouderen. De vrijwilliger komt een of twee keer per week om de mantelzorger te ontlasten. Zij worden hierin ondersteund door het lokale welzijnwerk voor ouderen.

Regelmatig ontlast van langdurige zorg

De aanwezigheidshulp voor ouderen verlicht de taak van mantelzorgers (partners, huisgenoten of kinderen) die zijn belast met de langdurige zorg voor thuiswonende hulpbehoevende ouderen. De mantelzorger wordt zo regelmatig ontlast waardoor de zorg thuis voor zowel de oudere als de mantelzorger draaglijk blijft.

Thuis aanwezig

De aanwezigheidshulp neemt één of meerdere dagdelen in de week de zorg over. Zij bieden aanwezigheidshulp en de daarbij behorende verzorgingstaken zoals helpen bij het naar het toilet gaan, koffie en thee zetten, wandelen enz. Hij of zij is is bekend met de problematiek en mogelijke beperkingen van het ouder worden. De vrijwilliger biedt geen huishoudelijke of verzorgende verpleegkundige hulp. De vrijwilligers zijn deskundig en volgen cursussen binnen de SWOC en krijgen ondersteuning van de ouderenwerker.
De Oppasdienst is een dienst van Stichting Welzijn Ouderen  Cuijk (SWOC). Na aanmelding bij de Oppasdienst volgt er eerst een kennismaking. De ouderenwerker komt dan geheel vrijblijvend op huisbezoek om te bespreken wat mogelijk is. Bij het tweede huisbezoek wordt de vrijwilliger geïntroduceerd en verdere afspraken gemaakt. De ouderenwerker blijft contact houden met cliënt en vrijwilliger.

Uitvoerende organisaties

Stichting Welzijn Ouderen CUIJK (SWOC)
www.swocuijk.nl