Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

De coöperatie heeft tot doel het voor de oudere inwoners van Austerlitz mogelijk te maken zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in het dorp te blijven wonen, met alle essentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt.

Wat is Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt?

De coöperatie organiseert de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en andere zorgbehoeftigen in het dorp. Zoveel mogelijk diensten worden in en door het dorp zelf aangeboden, met gebruikmaking van lokale professionals en vrijwilligers. De inwoners van Austerlitz hoeven zo niet langer via grote zorgaanbieders op zoek naar onpersoonlijke hulp ver weg. Doordat dorpsbewoners nadrukkelijk zelf een rol spelen bij het leveren van diensten, vergroot de coöperatie niet alleen de zelfredzaamheid, maar ook de onderlinge betrokkenheid. In een later stadium zal op dezelfde wijze in de zorgbehoeften van gezinnen en jongeren worden voorzien.

Wat levert het op?

Uitstekende zorg- en welzijnsvoorzieningen  tegen lagere kosten dan gebruikelijk en het daardoor mede in stand kunnen houden van bestaande faciliteiten, voorzieningen en activeiten. Inmiddels is bijna 30% van de volwassen bewoners lid van Austerlitz Zorgt. Per 21 november 2013 zijn 339 mensen lid van de coöperatie.

Hoe werkt Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt?

Een dorpsondersteuner en een zorgcoördinator vormen de spil van Austerlitz Zorgt. Bij de dorpsondersteuner kunnen bewoners met al hun vragen rond zorg en welzijn terecht. Deze rol is gecombineerd met het fungeren als WMO-loket van de gemeente. De dorpsondersteuner bereidt de indicatiestelling voor WMO, AWBZ, PGB en andere wettelijke voorzieningen voor,zodat deze snel en efficiënt worden geregeld. De zorgcoördinator regelt de benodigde verpleging en verzorging en is verbonden aan de thuiszorgorganisatie Accurate zorg. Alle andere activiteiten draaien op vrijwilligers.

Door deze goede coördinatie en de efficiënte ondersteuning door vrijwilligers uit het dorp kan Austerlitz uitstekende zorg- en welzijnsvoorzieningen aanbieden tegen lagere kosten dan gebruikelijk. De besparingen daarvoor zijn in het voordeel van de gemeente. In ruil daarvoor worden de kosten van dorpsondersteuner en zorgcoördinator door de gemeente vergoed.

Ondanks de kostenbesparingen worden bestaande faciliteiten, voorzieningen en activeiten in stand gehouden.

Met wie wordt er samengewerkt?

Gemeente Zeist

Wat zijn de succesfactoren?

  1. Efficiënt
  2. Goedkoop
  3. Inzet van vrijwilligers
  4. Lokaal geworteld
  5. Betrokken bewoners

Iets voor u?

Als u op zoek bent naar een voorbeeld van hoe een lokale gemeenschap de zorg voor haar ouderen op zich neemt, is dit wellicht voor u interessant.

Website

Looptijd

Vanaf 2012

Uitvoerende organisaties

Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A.
Jan Smelik Gramserweg 95
3711 AV Austerlitz
T 0343  49 14 06
E info@austerlitzzorgt.nl

Plaats

Austerlitz, gemeente Zeist

Bereik

lokaal