Zorgmijders in beeld bij Meldpunt Zorg en Overlast

Hulp bij een zorgwekkende situatie in gemeenten rond Utrecht

11 februari 2016

Inwoners in een zorgwekkende situatie die niet om hulp vragen komen moeilijk in beeld. In verschillende gemeenten kunnen buurtbewoners melding maken wanneer zij denken dat mensen zorg nodig hebben. Het Meldpunt Zorg en Overlast beoordeelt welke hulp er nodig is.

Wat levert het Meldpunt op?

Het Meldpunt Zorg en Overlast brengt mensen in zicht die in een zorgelijke situatie verkeren. Dat kan iemand zijn die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost of verkommert in zijn woning. Of iemand die woonoverlast veroorzaakt of zich vreemd of verward gedraagt. Deze mensen brengen zelf geen merkbare verandering in hun omstandigheden en wijzen hulp af. Het Meldpunt zorgt voor passende hulp.

Hoe werkt het Meldpunt Zorg en Overlast?

Het Meldpunt Zorg en Overlast is onderdeel van de GGD regio Utrecht en werkt voor een aantal gemeenten. Iedereen die in één van deze gemeenten woont kan een melding doen over iemand waar hij zich zorgen over maakt. Dat kan telefonisch of online. Vervolgens hebben medewerkers van het Meldpunt contact met de persoon, proberen zij vertrouwen te winnen en zoeken ze uit wat er aan de hand is. Dan kijken ze welke instantie passende hulp kan bieden. Het Meldpunt houdt de melder op de hoogte van de vervolgactie.

Samenwerkingspartners

Het Meldpunt is een samenwerkingsverband tussen de GGD Regio Utrecht (GGZ), Kwintes (maatschappelijke opvang), Centrum Maliebaan (verslavingszorg), thuiszorginstellingen, MEE en de politie.

Website

www.ggdru.nl/zorg-en-overlast/meldpunt-zorg-en-overlast.html

Uitvoerende organisatie

GGD Regio Utrecht
www.ggdmn.nl

Regio

Utrecht

Contact

Meldpunt Zorg en Overlast
E meldpunt@ggdru.nl