10 keer vraag en antwoord over intersekse

26 oktober 2016

Intersekse is nagenoeg onzichtbaar in Nederland terwijl 1 op de 200 mensen is geboren met een lichaam dat niet overeenkomt met het stereotype man/vrouwbeeld. In deze handreiking geven we antwoord op uw vragen over intersekse.

De volgende vragen worden beantwoord:

  1. Wat is intersekse?
  2. Hoeveel intersekse personen zijn er?
  3. Is intersekse een medische kwestie?
  4. LHBT of LHBTI?
  5. Wat is de situatie in Nederland?
  6. Waarom zijn intersekse personen onzichtbaar?
  7. Worden intersekse personen voldoende beschermd door de wet?
  8. Wat kunnen gemeenten doen?
  9. Wat kunnen sociale professionals doen?
  10. Waar vind ik meer informatie?
Auteur
Hoof, J. van (Movisie); Have, M. van der (NNID)
Jaar
2016
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
12