Aan de slag met democratische vernieuwing

Vijf effectieve trajecten voor uw gemeente

In de participatiesamenleving wordt van mensen verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en leefomgeving. Dit betekent ook een andere relatie tussen de overheid, beleidsmakers en inwoners.

Dit vraagt om een andere manier van werken van gemeenten. Vragen die dan spelen zijn: Hoe creëer je meer of behoud je burgerbetrokkenheid? Hoe kun je als gemeente burgerinitiatieven het beste ondersteunen en faciliteren? Wat vraagt dit van de eigen organisatie qua houding en gedrag. Wat is de beste werkwijze? Movisie biedt u vijf effectieve trajecten om hiermee aan de slag te gaan.