Aanpak ouderenmishandeling: een handreiking voor sociaal professionals

Veilig en beschermd ouder worden

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving. Wat kun je als sociaal professional doen?

Ouderenmishandeling onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door een aantal specifieke kenmerken. Vaak zijn ouderen extra kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekten en een grotere hulpbehoevendheid. We verwachten tegelijkertijd dat ouderen langer zelfstandig wonen. Maar als dat steeds moeilijker wordt, dan zijn ze afhankelijk van de goede zorgen van familie, vrienden en/of bekenden. Deze afhankelijke en kwetsbare relatie kan door allerlei factoren, zoals onkunde, onmacht of onwetendheid, uit balans raken. Het risico op ouderenmishandeling neemt daardoor toe.

Waar moet je als sociaal professional op letten?

Het is belangrijk dat (sociaal) professionals en omstanders weten wat ze moeten doen als ze signalen opvangen dat er iets niet pluis is. Op welke signalen moet je als professional letten, hoe ga je het gesprek aan en welke stappen zijn nodig om duurzame veiligheid te bereiken? In deze handreiking lees je hier meer over.