De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland

5 december 2014

Het doel van de studie is om op basis van bestaande data een beeld te geven van de acceptatie van homoseksualiteit en de ontwikkeling daarvan binnen zoveel mogelijk verschillende etnische en religieuze groepen.

Tevens wordt de vraag gesteld hoe – in het licht van de bevindingen uit deze studie – in de toekomst onderzoek kan worden gedaan naar homoacceptatie in religieuze en etnische kringen. In het rapport is aandacht geschonken aan verschillende aspecten van homoacceptatie. Er is gekeken naar de waardering van homoseksualiteit in het algemeen, naar opvattingen over gelijke rechten van LHB’ers, bijvoorbeeld op het gebied van huwen en adoptie, en naar hoe er over homoseksualiteit in de openbaarheid en in de naaste omgeving wordt gedacht.

Klik hier om dit document te downloaden (pdf)

Auteur
Huijnk, W.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Type
Rapport
Pagina's
109