Actieonderzoek: De wijk in?!

Actieonderzoek naar de rol van de sociaal professional bij de pedagogische civil society

De jeugdmaatschappelijk werkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede kregen de opdracht om de pedagogische civil society in de wijken en dorpen te versterken. Dit betekende een nieuwe manier van werken: van een voornamelijk individuele gezinsgerichte benadering naar (ook) een omgevingsgerichte insteek. Actieonderzoek onder begeleiding van Movisie hielp om hun visie en vakmanschap op dit vlak te versterken.

Hoe stimuleer je nu gemeenschappelijke activiteiten van bewoners rondom het grootbrengen van kinderen. De jeugdmaatschappelijk werkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin hadden hierbij vragen. Wat is onze rol? Wat doen we wel en wat niet? Moet iedereen in het team hetzelfde kunnen? Hoe past dit in ons totale takenpakket? Ook was er handelingsverlegenheid: hoe leer je mensen in de wijk op een laagdrempelige manier mensen kennen, zonder je met hen te bemoeien? Samen met Movisie startten zij actieonderzoek, waarin zij aan de slag gingen met het versterken van hun visie en vakmanschap rond de pedagogische civil society.

Dit rapport beschrijft de zoektocht én de inzichten die het team heeft opgedaan. Movisie verbindt deze inzichten aan de bestaande literatuur en trekt conclusies rond de rol van sociaal professional bij de pedagogische civil society en professionele besluitvorming. Het rapport sluit af met concrete aanbevelingen. Het levert verrijkende inzichten op voor iedereen die werkzaam is op het gebied van burgerbetrokkenheid op het gebied van opvoeden en opgroeien.

Tijdens dit actieonderzoek ontwikkelden de jeugdmaatschappelijk werkers een profielschets. Bekijk de profielschets.

Download de volledige publicatie