Activeren met zorg

Achtergronden bij de richtlijn voor interdisciplinaire samenwerking bij cliƫnten sociale activering met gezondheidsproblemen

25 juli 2013

Deze methodiek is erop gericht om de samenwerking tussen activeerders en zorgverleners rondom activeringstrajecten te bevorderen.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de methodiek voor de samenwerking tussen activeerders en zorgverleners waren signalen dat deze samenwerking lang niet overal van de grond kwam. Daardoor liepen activeringstrajecten van mensen met gezondheidsproblemen vast. Om de context van de methodiek te schetsen gaan we eerst in op de partijen die een rol spelen in een activeringstraject. Vervolgens wordt gekeken naar het belang van activering voor kwetsbare mensen en wordt de standaard activeringsmethodiek weergegeven. Hierna wordt de richtlijn die in deze methodiek samenvat uitgebreid beschreven en wordt aandacht geschonken aan het belang van samenwerking.

Auteur
Brink, C.; Haeff, C. ten
Jaar
2005
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
37