Administratie- en regeldruk in het sociaal werk

Administratie- en regeldruk heeft al geruime tijd de aandacht in de zorgsector, bij verschillende zorgprofessionals, in de gehandicaptensector, de ggz en in het jeugddomein. Er is veel minder bekend over administratie- en regeldruk van sociaal werkers die werken in het kader van de Wmo en het brede welzijnsdomein. Uit signalen blijkt dat bij sociaal werkers de administratie- en regeldruk groot is. Ze zijn een substantieel deel van hun werktijd kwijt aan verslaglegging en administratieve taken. Nog niet eerder is informatie bij elkaar gezocht en op een rij gezet over de administratie- en regeldruk in het sociaal werk.

Deze schets vormt het startpunt van nader onderzoek naar dit vraagstuk in het sociaal werk.

In deze schets staat specifiek de administratie- en regeldruk van sociaal werkers centraal. We stellen en beantwoorden daarbij de volgende vragen:

  1. Wat wordt verstaan onder administratie- en regeldruk in de context van het sociaal werk? Welke vormen en oorzaken zijn er en komen die overeen of verschillen die per type professional in het sociaal werk?
  2. Hoe ervaren sociaal werkers administratie- en regeldruk? Waar hebben zij het meeste last van? Welke regels en administratie vinden zij zinvol? Hoe gaan sociaal werkers op dit moment om met administratie- en regeldruk? Welke handelingsstrategieën hanteren zij?