Anders kijken

Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein

In december 2019 promoveerde Janny Bakker-Klein aan de Erasmus Universiteit op het thema ‘responsiviteit’. Zij onderzocht hoe gemeentelijke- en sociaal professionals met mensen omgaan, vanuit verwondering over schrijnende situaties waarbij mensen veel leed wordt aangedaan. Formeel klopte het beleid en klopten de regels, maar in de dagelijkse praktijk pakten deze voor belanghebbenden vaak nadelig uit.

Met de recente ‘toeslagenaffaire’ nog vers in het geheugen nam de belangstelling voor haar proefschrift 'Anders kijken' sterk toe. In haar huidige rol als bestuursvoorzitter van Movisie, merkt zij ook hoe belangrijk gemeenten het vinden om responsiever te worden naar hun eigen inwoners toe, waarbij de betaalbaarheid van de ondersteuning ook een belangrijk aandachtspunt is. De VNG startte samen met de belangenorganisaties IederIn, Mind en Per Saldo en met ondersteuning vanuit Movisie in 2020 een groot programma waarmee de zogenaamde ‘gemeentelijke toegang’ vanuit het perspectief van de inwoner verder kan worden verbeterd. Bevindingen uit Janny's proefschrift 'Anders kijken' kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Om die redenen heeft Movisie besloten om het proefschrift uit te brengen in deze verkorte vorm, een ‘publieksversie’ dus, die ter inspiratie kan dienen voor gemeentelijke- en sociaal professionals, beleidsmakers, managers en bestuurders, die handvatten zoeken om hun eigen organisatie responsiever te maken.

Download de volledige publicatie