Andersland, een frisse kijk op transities

21 december 2012

Andersland snijdt de vier transities AWBZ naar Wmo, Jeugdzorg, Passend onderwijs en Wet werken naar vermogen, onconventioneel aan.

Terwijl de politiek enkele transities in de wacht zet, is de verwachting dat deze beleidsontwikkeling toch doorzet. Andersland is het land dat de komende jaren gestalte krijgt in iedere gemeente. Het land waarin burgers, organisaties en gemeenten zich anders tot elkaar gaan verhouden.

Andersland, een frisse kijk op transities (pdf)

Auteur
Visser, E.;Haverkamp, A.; Verdel, K.; et al.
Jaar
2012
Uitgever(s)
Spectrum
Type
Rapport
Pagina's
36