'Van armoede word je ziek'

Frontliniepanel over armoede en sociale uitsluiting

21 december 2012

Gebleken is dat in 2009 één op de twaalf huishoudens op of rond de armoedegrens leefde. Sinds de start van het Internetpanel Frontliniewerkers in 2006 is het thema 'armoede en sociale uitsluiting' één van de meest genoemde onderwerpen die frontliniewerkers in een enquête van het panel aan de orde wilden stellen.

Bovendien was 2010 het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Reden genoeg dus om in 2010 de mening van frontliniewerkers te peilen over armoede en deze signalen toegankelijk te maken voor het veld, media en beleidsmakers. Lees de uitgebreide verslaglegging in 'Van armoede word je ziek'. Frontliniepanel over armoede en sociale uitsluiting.

Auteur
Briels, B.; Ploegmakers, M.
Jaar
2011
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
32