Basisboek Huiselijk geweld

Signaleren, melden, aanpakken

11 juni 2019

Het Basisboek Huiselijk geweld biedt (toekomstige) professionals een eerste kennismaking met het thema huiselijk geweld. Aard en omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld worden behandeld evenals de wet- en regelgeving.

Het Basisboek huiselijk geweld is volledig geactualiseerd. Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is toegevoegd. Ook de invoering van nieuwe privacyregels (de AVG) is verwerkt. Daarnaast zijn actuele onderzoeken toegevoegd en is het overzicht van de meest gebruikte methodieken geactualiseerd.

Prijsvraag

De winnaars van de prijsvraag en van het Basisboek huiselijk geweld hebben op 10 juli een bericht gehad. We willen iedereen bedanken voor het meedoen aan de prijsvraag en het delen van jullie kennis, ervaring en behoefte bij de aanpak van huiselijk geweld!

De winnaars zijn: Kelly Nooij, Lianne le Nobel, Margreet van Esch, Alieke van den Akker en Nicole van Gelder.

Meest voorkomende vorm van geweld

Geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is de meest voorkomende vorm van geweld. Partnergeweld, kindermishandeling, mishandeling van ouderen en de aanpak ervan staan volop in de belangstelling. De impact van huiselijk geweld is enorm groot. Het raakt niet alleen nú enorme aantallen volwassenen en kinderen, het werkt ook door in volgende generaties. Het Basisboek huiselijk geweld is een standaardwerk dat een toegankelijk overzicht geeft van de stand van zaken rond en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het boek biedt professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van belang zijn

De auteurs beschrijven methodieken die in de praktijk bij de aanpak van huiselijk geweld worden toegepast. Ook instrumenten en de benodigde vaardigheden die daarbij van belang zijn komen aan de orde. Daarnaast gaat het boek in op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld in de beroepspraktijk en komt persoonlijke attitude aan bod. 

Didactische handreikingen, opdrachten en casuïstiek

De voorbeelden maken het fenomeen van geweld in relaties begrijpelijk voor studenten van diverse sociale opleidingen en professionals in sociale beroepen. Voor docenten is er een handleiding, voorzien van didactische handreikingen, opdrachten en casuïstiek. Klik hier om naar de pagina voor docenten te gaan.

Het Basisboek huiselijk geweld is in te kijken en te bestellen bij uitgeverij Coutinho

ISBN9789046906576 | 4e druk