Basisboek Huiselijk geweld

Signaleren, melden, aanpakken

21 december 2012

Het basisboek huiselijk geweld biedt (toekomstige) professionals een eerste kennismaking met het thema huiselijk geweld. Aard en omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld worden behandeld evenals de wet- en regelgeving.

De auteurs beschrijven methodieken die in de praktijk bij de aanpak van huiselijk geweld worden toegepast. Ook instrumenten en de benodigde vaardigheden die daarbij van belang zijn komen aan de orde. Daarnaast gaat het boek in op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld in de beroepspraktijk en komt persoonlijke attitude aan bod. Het boek biedt professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van belang zijn.

De voorbeelden maken het fenomeen van geweld in relaties begrijpelijk  voor studenten van diverse sociale opleidingenen en professionals in sociale beroepen. Voor docenten is er een handleiding, voorzien van didactische handreikingen, opdrachten en casu├»stiek. Klik hier om naar de website voor docenten te gaan.

Deze gewijzigde versie houdt rekening met de ontwikkelingen rondom de aanpak van huiselijk geweld, zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het basisboek huiselijk geweld is te bestellen bij uitgeverij Coutinho.

ISBN: 978904690477 0
Auteur
Janssen, H.; Wentzel, W.; Vissers, B.
Jaar
2015
Uitgever(s)
Coutinho
Type
Boek
Pagina's
300