Basisfuncties voor lokale teams in kaart

De route en componenten onder de loep

7 april 2021

‘Handelen met een brede blik’ wordt in deze publicatie genoemd als 1 van de basisfuncties van een lokaal team. De basisfuncties zijn beschreven voor lokale teams in brede zin (Jeugdwet en Wmo). Het houdt o.a. in dat niet alleen wordt gekeken naar (één probleem van) het individu op één moment, maar naar de totale context - die in de loop van de tijd kan veranderen.

Een gemeente kan bevorderen dat er aan de voorkant voldoende expertise is over multiproblematiek en integrale vraagverheldering. En o.a. bevorderen dat er goede samenwerkingsafspraken zijn (bijvoorbeeld over het beleggen van regie), dat professionals durven en kunnen op- en afschalen waar nodig en dat er een visie is op ‘het houden van een vinger aan de pols’.

💡 Interessant voor gemeenten.

Download de publicatie