Basisfuncties voor lokale teams in kaart

Functie: vindbare en toegankelijke hulp

22 april 2021

Eén van de basisfuncties die minimaal in lokale teams geborgd zou moeten zijn is ‘vindbare en toegankelijke hulp’. Wat is er dan nodig en hoe dat te bereiken? En welke dilemma’s spelen er rondom het realiseren van een toegangspoort/aanspreekpunt en hoe daarmee om te gaan?

Meer over deze basisfunctie van lokale teams (Jeugdwet en Wmo) vind je in deze publicatie van KPMG.

💡 Interessant voor gemeenten.