Bedreivigheid onderzocht - De Methodine

14 januari 2014

Stichting Eigen Bedreivigheid in Doetinchem werkt aan 'bedreivigheid' voor en met mensen die door verslaving, dakloosheid en andere narigheid in de marge van de maatschappij leven.

'Bedreivigheid' is de term die de Stichting gebruikt voor het maatschappelijk actief en productief worden naar eigen kunnen en op eigen kracht. De stichting heeft daarvoor een eigen aanpak ontwikkeld. Deze wordt aangeduid met de naam 'Methodine'. De aanpak is daarmee genoemd naar de coördinator, Ine Spuls. Tegelijkertijd geeft deze wat speelse naam aan, dat het geen methode is in de wetenschappelijke zin van het woord.

Stichting Eigen Bedreivigheid heeft deze aanpak gedocumenteerd en onderzocht met ondersteuning van Movisie en met subsidie van ZonMW. Dit heeft geresulteerd in een multimediaal overdrachtspakket. Deze onderzoeksrapportage is daar een van de onderdelen van. De centrale vraag van het onderzoek is ‘Wat levert deze manier van werken de deelnemers op en hoe werkt dat maatschappelijk door’?

U kunt de rapportage hieronder downloaden. De bijlagen van de rapportage, acht portretten van cliënten, kunt u los downloaden.