Begeleiding in de Wmo in 2013

Actiepunten ter voorbereiding op een gekantelde werkwijze

21 december 2012

In 2013 gaat de functie extramurale begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ naar de Wmo.

Daarmee krijgt u als gemeente de verantwoordelijkheid over een groep burgers met een complexe en vaak levenslange vraag. Deze brochure is voor beleidsambtenaren die zich optimaal willen voorbereiden op deze overgang.

Auteur
Bergen, A. van; Lucassen, A.; Verschelling, M.
Jaar
2012
Uitgever(s)
Movisie
Type
Brochure