Beoordelingsinstrument Wmo-beleid

Handleiding en schriftelijke vragenlijst voor Wmo-raden

18 februari 2013

Wmo-raden voorzien gemeenten gevraagd en ongevraagd van advies over het Wmo-beleid. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een instrument gemaakt om deze adviesfunctie te versterken.

Dit instrument is in nauwe samenspraak met Wmo-raden en de Koepel van Wmo-raden ontwikkeld. Door het te gebruiken komen Wmo-raden tot een gestructureerde beoordeling van het Wmo-beleid van hun gemeente. Het instrument bestaat uit drie onderdelen: het invullen van een digitale vragenlijst, het bespreken van de resultaten in de Wmo-raad, en het overleg met de gemeente.

Klik hier om het Beoordelingsinstrument te downloaden

Auteur
Toorn, J. van den; Bulsink, D.; Nederland, T.
Jaar
2013
Uitgever(s)
Verwey-Jonker Instituut
Type
Handreiking
Pagina's
18