Bereik uw achterban via social media

Social mediagids voor het betrekken van burgers

Veel Wmo-raden vinden het lastig om alle burgers en doelgroepen te bereiken blijkt uit onderzoek. Wilt u meer communiceren met uw achterban? Wilt u makkelijker overleggen met uw collega’s in de Wmo-raad en met de gemeente? Ga dan aan de slag met social media!

Met social media bereikt u in korte tijd een grote groep mensen. U kunt zo snel informatie verzamelen en ontwikkelingen volgen op bepaalde thema’s of vraagstukken. Via social media bent u op de hoogte van de wensen, standpunten en belangen van uw achterban. En u kunt makkelijk contact leggen met deskundigen.

In ‘Bereik uw achterban via social media’ leest u meer over Facebook, LinkedIn, Twitter en hoe u deze en andere social media slim inzet. Deze social mediagids voor het betrekken van burgers is gemaakt voor Wmo-raden, maar is ook interessant voor cliëntenorganisaties, gemeenten en andere organisaties. Een publicatie in de reeks ‘Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie’ van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie.