Bescherming Tegen Geweld

Wat je zelf kunt doen

21 december 2012

Deze brochure is geschreven voor vrouwen die met (huiselijk) geweld worden geconfronteerd, in het bijzonder voor niet-Westerse vrouwen en/of vrouwen die illegaal of in een asielzoekerscentrum in Nederland verblijven. Hij is beschikbaar in tien talen.

Geweld komt voor in alle culturen. Vrouwen, mannen en kinderen kunnen ermee te maken krijgen, als slachtoffer of als getuige. Het meeste geweld tegen vrouwen vindt thuis plaats. In deze folder is beschreven welke stappen je kunt ondernemen om het huiselijk geweld te stoppen. Hierbij is rekening gehouden met vrouwen die bijvoorbeeld geen eigen inkomen of verblijfsvergunning hebben. 

Auteur
Wertenbroek, G; Cense, M.
Jaar
2009
Uitgever(s)
Movisie, in samenwerking met Stichting Shakti, Eindhoven
Type
Brochure