Beschut werk

Nota van bevindingen

1 december 2015

De Participatiewet gaat er vanuit dat er mensen zijn die zijn aangewezen op werk in een beschutte omgeving. Het belangrijkste kenmerk van deze voorziening is dat het om loonvormende arbeid gaat die alleen in een beschutte omgeving door de betrokken persoon kan worden geleverd.

Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen welke ondersteuning voor mensen wordt ingezet. Deze inventarisatie van de inspectie SZW laat zien dat er z320 gemeenten (81%) zijn die wel beschut werk aanbieden. Hiervan weten 206 gemeenten nog niet hoeveel beschut werk plekken ze willen creëren en 114 weten dit wel. Deze laatste groep is voornemens 422 beschut werk plekken te creëren in 2015.

Klik hier om dit document te downloaden (pdf)

Auteur
Inspectie SZW
Jaar
2015
Uitgever(s)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type
Verslag
Pagina's
36