Beslisbomen voor het werken aan leefbaarheid in de buurt

Werken aan leefbaarheid voor inwoners, wijkprofessionals, beleidsambtenaren en andere betrokkenen is een uitdaging. Het kent vele vormen en kleuren. Daarom zijn er nu de beslisbomen actief burgerschap. Elke beslisboom vormt een afwegingskader voor het werken aan leefbaarheid en voor het versterken van actief burgerschap en gemeenschapskracht. De beslisbomen bieden stof tot nadenken en laten werkzame elementen en nuttige interventies zien. Uiteindelijk dragen de beslisbomen samen bij aan het methodisch werken aan leefbaarheid.

De beslisbomen bestaan uit vier fasen: de startfase, richtfase, actiefase en de evaluatiefase. Oftewel: samen de buurt ontdekken, samen doelen stellen en een plan maken, samen doen en samen leren en bijsturen. Voor elke fase is er een aparte beslisboom.

Klik op onderstaande afbeeldingen om de beslisbomen te openen. Om beter inzicht te krijgen in de achtergrond en werkwijze van de beslisbomen is er een handleiding. 

Handleiding Beslisbomen

Beslisboom Samen de buurt ontdekken


Beslisboom Samen de buurt ontdekken

 

Beslisboom Samen doelen stellen en een plan maken


Beslisboom Samen doelen stellen en een plan maken

 

Beslisboom Samen doen


Beslisboom Samen doen

 

Beslisboom Samen leren en bijsturen


Beslisboom Samen leren en bijsturen

 

De beslisbomen zijn deels een antwoord op het vraagstuk van leefbaarheid en veiligheid van wijken. De leefbaarheid in wijken staat zwaar onder druk, concludeerden Movisie-experts Lou Repetur en Daan de Bruijn van Movisie vorig jaar. Mensen met een psychische kwetsbaarheid blijven vaker in de wijk wonen, kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen en er is meer segregatie en een hoge mate van diversiteit in wijken. Door de coronamaatregelen waren mensen meer op hun directe leefomgeving aangewezen, wat naast mooie initiatieven ook zorgt voor maatschappelijke onrust en overlastgevend gedrag. De uitdagingen blijven. Dit vraagt om een gedegen aanpak van dit vraagstuk. 

Actief burgerschap en gemeenschapskracht zijn essentieel voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid: leer de buurt het zelf te doen.