Beslissen onder hoogspanning

Professionals in sociale (wijk)teams nemen dagelijks vele besluiten. Maar hoe komen deze besluiten tot stand? In de publicatie ‘Beslissen onder hoogspanning. Sociale wijkteams in actie’ worden zes praktijksituaties beschreven, variërend van gezinnen met grote problemen tot een dagbesteding waar bezoekers niet met elkaar overweg kunnen, en de wijze waarop professioneel handelen gestalte krijgt.

In ‘Beslissen onder hoogspanning’ kijken Marcel Spierts en Sanneke Verweij naar professionele besluitvorming. Professionals in sociale teams nemen elke dag vele beslissingen die ingrijpen op mensen, gezinnen en wijken. Hoe komen deze beslissingen tot stand? De bijzonderheid van dit onderzoek zit hem in de uitwerking van die vraag. De onderzoekers hebben gekeken naar de aansluiting van sociale teams met andere partijen in en om de wijk. Door in te zoomen op de aansluiting wint dit onderzoek aan zeggingskracht. De schijnwerpers staan niet uitsluitend op de individuele professional in de teams, maar op het ingewikkeld krachtenspel waarin zij dagelijks moeten opereren.

Lees een interview met de auteurs

Download de volledige publicatie