Bewijs gevonden

Kwetsbare vrijwilligers sterker met Erkenning Verworven Competenties - Algemene vrijwilligerscompetenties

17 juni 2013

Leren doe je niet alleen in het onderwijs, maar ook in de praktijk. Met dat uitgangspunt werkte MOVISIE 15 jaar aan een methode waarbij vrijwilligers letterlijk bewijzen wat ze kunnen: Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties, ofwel EVC-A. Drie jaar lang nam het Trimbos-instituut de methode onder de loep.

25 uiteenlopende praktijkorganisaties pasten de methode toe bij kwetsbare vrijwilligers. EVC-A werkt. Het zelfvertrouwen en het inzicht in eigen competenties neemt aantoonbaar toe. Voor de deelnemers die de methode helemaal afronden, is het positieve effect ook te zien op empowerment en hoop. De deelnemers zijn enthousiast en bevestigen de veronderstelde werking van de methode. Begeleiders geven aan dat EVC-A stimuleert om de positieve kanten van de vrijwilligers te ontdekken. Organisaties die hun (kwetsbare) vrijwilligers een steuntje in de rug willen bieden, hebben nu een effectieve aanpak tot hun beschikking.

ISBN:978-90-8869-098-3

Download de volledige publicatie