Big data en databronnen: hulp bij impactmeting burgerinitiatief

Burgerinitiatieven zoeken steeds vaker naar manieren om hun maatschappelijke waarde aan te tonen. Big data en openbare databronnen kunnen daarbij behulpzaam zijn, zo blijkt uit de notitie ‘Impact burgerinitiatieven: (big) data, wat heb je eraan?’

Op allerlei plaatsen in het land verenigen inwoners zich om maatschappelijk vraagstukken aan te pakken. Steeds vaker willen ze hun impact zichtbaar maken. Om zelf van te leren of om verantwoording af te leggen aan buurtbewoners, gemeenten, fondsen of andere partijen van wie ze (financiële) ondersteuning krijgen.

Handvatten

Vorig jaar publiceerde Movisie de handreiking ‘Effecten zichtbaar maken’, die handvatten biedt om effecten van je burgerinitiatief zelf in kaart te brengen. Naast de in deze publicatie beschreven mogelijkheden, kunnen initiatieven gebruik kunnen maken van big data en openbare databronnen, zo leert de de nieuwe notitie ‘Impact burgerinitiatieven: (big) data, wat heb je eraan?’, die Movisie zojuist heeft uitgebracht.

Download de notitie

Impact-burgerinitiatieven-Big-data.pdf 367.62 KB

Big data

Big data, zo is in de notitie te lezen, zijn een grote hoeveelheid aan veelsoortige gegevens die snel toenemen en vernieuwen. Er zijn talloze voorbeelden van big data, bijvoorbeeld dagelijkse hoeveelheid verkeer, wekelijks aantal corona besmettingen, verplaatsingen van mensen en onderling chat- en telefoonverkeer. 

De data die door burgerinitiatieven zelf worden verzameld, kunnen momenteel nog maar zelden onder de noemer ‘big data’ worden geschaard.

De data die door burgerinitiatieven zelf worden verzameld, kunnen momenteel nog maar zelden onder de noemer ‘big data’ worden geschaard. Daarvoor is het volume vaak te beperkt, ligt de snelheid waarmee gegevens worden aangevuld of ververst te laag of schiet de juistheid ervan tekort. Juist bij burgerinitiatieven worden data meestal niet snel bijgewerkt of aangevuld. De data fluctueren sterker vergeleken met data van professionele organisaties.

Openbare databronnen

Omdat de mogelijkheden van big data nog beperkt zijn, heeft Movisie een aantal andere bestaande, openbare databronnen in kaart gebracht. Met deze bronnen is het beperkt mogelijk om de maatschappelijke waarde of de impact van burgerinitiatieven aan te tonen. Waar deze databronnen zich beter voor lenen, is het onderbouwen van het belang of de relevantie van je burgerinitiatief.

Voorbeeld

Als in een bepaalde buurt veel eenzaamheid voorkomt, (zie: databron eenzaamheid RIVM), dan is dat een goede onderbouwing om activiteiten te starten die eenzaamheid beogen te verminderen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld versterken van eigen regie of mantelzorg, daarvoor is de databron regiobeeld van het RIVM beschikbaar.

Databronnen gebruiken

In de notitie geeft Movisie een handig overzicht van databronnen die burgerinitiatieven kunnen gebruiken om maatschappelijke waarde aan te tonen. Voorbeelden zijn data van het RIVM, data van het CBS over sociaal contact en open data van de overheid.

Big data lijken nu nog geen optie te zijn om de waarde van initiatieven aan te tonen. Dat neemt niet weg dat dit in de nabije toekomst wel voorstelbaar is. Het kan zijn dat er geen openbare databronnen beschikbaar zijn. Ga in dat geval in gesprek met ambtenaren van jouw gemeente. Mogelijk dat zij zelf data hebben. 

Bij het gebruik van data en big data blijft in alle gevallen van belang dat regels met betrekking tot privacy in acht worden genomen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hierover veel informatie te vinden.