Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord

Ongeveer een derde van de bijna twee miljoen Nederlandse biseksuelen zit in de kast, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ter vergelijking: onder lesbiennes en homo's is dat aandeel met zo'n twee procent veel lager. Biseksuelen krijgen te maken met specifieke problemen.

Zo wordt hun seksuele voorkeur vaak niet serieus genomen. Ze ervaren bovendien relatief veel problemen op het werk, voelen zich minder geaccepteerd dan lesbiennes en homo's en er zijn weinig biseksuele rolmodellen.

Wat is biseksualiteit en hoe vaak komt het voor? Wat kun je doen zodat biseksuelen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn? Deze handreiking geeft antwoord op deze en andere vragen. De feiten zijn op een rij gezet. Gemeenten, professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties krijgen concrete tips over wat zij kunnen doen om meer bi-inclusief te zijn.