Bouwen aan burgerkracht

Effectief ondersteunen van burgerkracht voor meer verantwoordelijkheid voor het eigen leven, voor dat van anderen en voor de kwaliteit van de samenleving.

2 juni 2015

Wat is burgerkracht? Hoe ondersteun je dit? Welke interventies zijn er en waarom werken ze? En hoe kunnen sociale wijkteams burgerkracht bevorderen? Deze vragen worden beantwoord en in verschillende schema's uitgelegd.

Ondersteunen van vier doelen

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn verschillende begrippen die van professionals verschillende manieren van werken vragen. 
Waar je als professional op stuurt en met welke interventies je dat doet wordt voor vier situaties uitgewerkt:

  • Ondersteuning gericht op zelfregie en zelfredzaamheid   
  • Ondersteunen van collectieve zelfredzaamheid
  • Ondersteunen van wederkerigheid
  • Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van burgers

Wat werkt bij het ondersteunen van zelfregie en zelfredzaamheid?

De werkzame elementen van interventies voor de vier doelen zijn algemeen in kaart gebracht. Het overzicht is vooral bedoeld als houvast bij het selecteren of ontwikkelen van interventies gericht op het ondersteunen van (bepaalde aspecten) van burgerkracht. 

Inzet van sociale wijkteams

Het bereiken van burgers vindt in veel gemeenten plaats via sociale wijkteams. Daarom sluit het boekje af met mogelijkheden voor wijkteams in het ondersteunen van hulpvragers en hun netwerk en bij burgerinitiatieven.

Bron

Klik hier voor de pagina waarop u de publicatie Bouwen aan burgerkracht kunt aanvragen en downloaden (u moet zich eerst aanmelden).

Auteur
Oude Vrielink M.
Jaar
2015
Uitgever(s)
Platform 31
Type
Publicatie
Pagina's
52