Bouwen aan Buurthulp

Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt

8 oktober 2014

Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning. Dat past in de trend dat wij, als burgers, ook meer voor elkaar zullen moeten gaan doen. Dit handboek helpt je om Buurthulp te organiseren. Je ontdekt hoe je in jouw buurt interesse en betrokkenheid kan creëren voor Buurthulp, hoe je een (stuur)groep opzet, helpende handen werft, zichtbaar wordt in de buurt, keuzes maakt voor een goed matchingssysteem van vraag en aanbod en hoe je professionele partners erbij betrekt.

Maar ook hoe je de privacy en veiligheid waarborgt is een thema in dit handboek. Zowel van de mensen die hulpverlenen als die hulpontvangen. En ook hoe je wederkerigheid in Buurthulp introduceert, om gelijkwaardigheid tussen buurtbewoners te vergroten.

Er bestaat geen blauwdruk van Buurthulp: iedere buurt kent weer mensen met eigen, bijzondere kennis en vaardigheden, en in iedere wijk spelen verschillende behoeften aan hulp en ondersteuning. Maar dat betekent niet dat iedereen opnieuw het wiel moet gaan uitvinden. Dit handboek staat daarom vol met voorbeelden en verhalen uit de praktijk. Misschien wel ter inspiratie voor jouw eigen buurthulpproject?

Download hieronder.