Bouwen aan sociale netwerken van mensen met een beperking, ziekte of aandoening

Handreiking voor het opbouwen, uitbreiden en ondersteunen van sociale netwerken

15 maart 2013

Dit kennisdossier bundelt informatie over hoe sociale netwerken van mensen met een beperking, ziekte of aandoening opgebouwd, uitgebreid en ondersteund kunnen worden. Het kennisdossier laat ook zien welke rol sociale netwerken kunnen vervullen in de ondersteuning of zorg voor deze mensen. In het dossier wordt een onderscheid gemaakt tussen het persoonlijke netwerk en het netwerk op buurt- of wijkniveau.

Sociale netwerken geven niet alleen plezier en betekenis aan het persoonlijke leven, maar hebben ook een praktische functie. Binnen sociale netwerken kunnen mensen elkaar ondersteunen en samen oplossingen voor problemen bedenken. Steeds vaker richt de ondersteuning van mensen met een beperking op het versterken van het sociale netwerk. Het is de praktische vertaling van de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Bron

Auteur
Sok, K.; Royers, T.; Veen, N. van der
Jaar
2013
Uitgever(s)
AVI, Aandacht voor Iedereen
Type
Publicatie
Pagina's
13