Bouwstenen voor profielen van medewerkers steunpunt vrijwilligerswerk

21 december 2012

Begin 2009 formuleerde het ministerie van VWS nieuwe basisfuncties voor gemeenten. Deze basisfuncties bieden kaders bij de invulling van het gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Steunpunten vrijwilligerswerk ondersteunen de gemeente bij het uitvoeren van dit beleid. Wat moeten individuele medewerkers van het steunpunt in relatie tot de basisfuncties allemaal kunnen en kennen?

Via een handig stappenplan stellen managers en leidinggevenden met behulp van deze publicatie zelf competentieprofielen samen voor hun medewerkers. Op deze manier krijgen ze de invulling van hun nieuwe rol en takenpakket helder in beeld. Welke taken kunnen medewerkers uitvoeren, tegen welke situaties of kernopgaven kunnen ze aanlopen en welke competenties zijn nodig om de taken en de kernopgaven adequaat uit te voeren?