Buiten de Lijnen

Buiten de Lijnen vormt een verdieping op het Vlaggensysteem. Het past de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de meer kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat daarbij in het bijzonder om jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt.

Professionals die werken met deze kinderen of jongeren, krijgen hiermee extra handvaten aangereikt om seksueel gedrag correct in te schatten, bespreekbaar te maken en er vervolgens adequaat op te reageren. Ontwikkelingsaspecten als ‘gender’ en ‘cultuur’ hebben veel invloed op de seksuele ontwikkeling van kinderen en op de houding van professionals en krijgen daarom veel aandacht in het handboek.

Buiten de Lijnen bestaat uit twee los te bestellen delen:

  • Een onderbouwing van het Vlaggensysteem.
  • Een ToolBox met werkboek, hand-outs en 24 aanvullende tekeningen (acht per aspect).

Het is een coproductie van Sensoa, Rutgers en Movisie.

Bestel Buiten de lijnen