Burgermacht op eigen kracht?

Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie

10 april 2014

Publicatie over twee bewegingen op het gebied van burgerparticipatie: de ‘zelfredzame’, waarbij burgers zelf het heft in handen nemen om hun leefomgeving te verbeteren, en de ‘beleidsbeïnvloedende’, waarbij burgers door lobbyen, stemmen, inspraak en medezeggenschap proberen richting te geven aan het beleid.

In vijf Nederlandse gemeenten die veel ervaring hebben met burgerparticipatie is empirisch onderzoek gedaan naar de resultaten en de waardering van de bevolking. In alle vijf gemeenten vindt een meerderheid dat de actieve inbreng van inwoners leidt tot beter beleid dat bovendien meer aansluit bij wat mensen willen. Er is ook gezocht naar mogelijk interessante voorbeelden van burgerparticipatie in het verleden en in andere landen.

Bron

Auteur
Houwelingen, P. van; Boele, A.; Dekker, P.
Jaar
2014
Uitgever(s)
SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau,
Type
Verslag
Pagina's
266