Burgerschap op school

Een beschrijving van burgerschapsonderwijs en de maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is niet meer verplicht, desondanks bieden twee van de drie scholen de maatschappelijke stage nog steeds aan, of zijn van plan dit het komende schooljaar te gaan doen. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een door haar in december 2016 uitgevoerd onderzoek, waarin naast de maatschappelijke stage ook de invulling van de burgerschapsvorming is onderzocht.

De maatschappelijke stage is voor leerlingen in vrijwel alle leerjaren en relatief vaak in het tweede en derde leerjaar geprogrammeerd. De omvang van de stage bedraagt, variërend per leerjaar, gemiddeld zo’n 10 tot 30 uur, en nam sinds het verdwijnen van de wettelijke verplichting met gemiddeld ongeveer één uur af.

Klik hier om dit rapport te downloaden (pdf)