Buurthulp in 2014

Zes praktijkvoorbeelden

Hoe kunnen we in een buurt of wijk onderlinge hulp- en dienstverlening organiseren? In 'Buurthulp in 2014 - zes praktijkvoorbeelden' beschrijft Movisie zes praktijkvoorbeelden van Buurthulp. Al deze projecten brengen vraag en aanbod bij elkaar, en allemaal doen zij dat op hun eigen wijze. Een blauwdruk blijkt niet te bestaan, maar in de praktijk zijn er wel veel mogelijkheden.

Bij iedere vorm van buurthulp speelt de vraag: op welk schaalniveau gaan we aan de slag? Dit kan variĆ«ren van een hele stad (Haarlem) of dorp (Roggel) tot en met een enkele buurt of wijk (IJsselstein en Amsterdam). Soms is er sprake van een particulier initiatief en weer in andere gevallen spelen de professionals de belangrijkste rol bij het draaien van het project. Wie het initiatief ook neemt of de regie heeft, bij Buurthulp gaat het er om dat de bewoners centraal staan: wat willen zij? Wat werkt voor hen?

Bij Buurthulp gaat het niet zozeer om wat werkt, maar vooral om wat werkt in welke situatie. Laat u inspireren door de deze zes praktijkvoorbeelden wanneer u zelf aan de slag gaat met Buurthulp. Vergelijk de verschillende mogelijkheden in deze brochure en bepaal welke vorm het best bij uw buurt past.