Caseload voor lokale (wijk)teams

Handreiking en denkkader om werklast te bepalen, evalueren en bij te stellen

21 juni 2021

Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde een denkkader om daarover in gesprek te gaan. En een werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload.

Naar de handreiking

Naar het werkpakket

💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.