Caseload voor lokale wijkteams: handreiking en denkkader om werklast te bepalen, evalueren en bij te stellen

Deze handreiking is bedoeld voor professionals, managers en beleidsmakers als hulpmiddel om de caseload te bepalen van hun lokale (wijk)teams, die past bij hun situatie. Als basis daarvoor dient het denkkader voor jeugdteams, dat het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde voor een aantal gemeenten. Dit open denkkader biedt een structuur voor het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload van de wijkteammedewerkers.

Deze handreiking over het denkkader is bedoeld als hulpmiddel om de caseload te bepalen van lokale (wijk)teams die past bij hun situatie. Het open denkkader biedt een structuur voor het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload van de wijkteamprofessionals.

Onder een in hoogte verantwoorde caseload verstaan we hier het aantal casussen dat wijkteammedewerkers samen als team op zich kunnen nemen, waarbij ze de beoogde waarde van hun werk kunnen realiseren, de verwachte kwaliteit kunnen leveren en ruimte hebben voor reflectie en professionele ontwikkeling. Een verantwoorde caseload wil zeggen: die de professionals in staat stelt om hun werk goed te doen.

Download de handreiking op de site van Integraal Werken in de Wijk