De cliënt in regie: Concepten, modellen en praktijk

Beschrijving van het veranderingsproces in organisaties.

19 augustus 2014

Bij “De cliënt in regie” gaat het er om dat de burger, in de rol van cliënt, de zeggenschap heeft en houdt over wat wordt gevraagd, welke zorg en diensten worden geleverd, wie deze zorg en diensten levert en wanneer deze geleverd worden.

In deze brochure staat beschreven welk proces en welke stappen en veranderingen een zorgorganisatie doorloopt om daadwerkelijk zorg te leveren waarbij de cliënt de regie heeft.

U kunt de publicatie gratis aanvragen via de website van Tom de Haas.

Auteur
Tom de Haas en Hans Hendriks
Jaar
2012
Uitgever(s)
Tom de Haas-consultancy
Type
Publicatie
Pagina's
50