Communicatie en zichtbaarheid van lokaal LHBTI-beleid

Wanneer je je als gemeente actief inzet om de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van LHBTI-inwoners te  vergroten, wil je dat graag zichtbaar maken aan je inwoners. In deze handreiking lees je hoe, wanneer, en via welke kanalen je zichtbaar maakt wat de gemeente doet en wat je kunt doen om gemeentelijk LHBTI-beleid binnen verschillende contexten zichtbaar te maken.

Zichtbaarheid is essentieel. Door kenbaar te maken dat jouw gemeente, dorp of stad LHBTI-inwoners heeft en dat die inwoners zichtbaar (mogen) zijn, geef je aan een breder publiek het signaal af dat zij daadwerkelijk zichzelf mogen en kunnen zijn.

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van OCW.