Complexe verwachtingen

Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen

29 september 2016

Dit nieuwe onderzoek geeft inzicht in een interventie die eenzame ouderen koppelt aan bezoekvrijwilligers: zogenaamde ‘maatjes’. Het doel is de ouderen meer zelfredzaam te maken. Het onderzoek laat zien dat een succesvolle koppeling hieraan bijdraagt, maar dat dit hoge eisen stel aan de vrijwilligers. De problematiek van de ouderen is vaak complex en de verandermogelijkheden van de ouderen zijn gering. De inzichten zijn van belang voor het maatschappelijke debat over de mogelijkheden en grenzen van vrijwillige inzet bij kwetsbare burgers.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek en is deel 26 van het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies van Movisie.

ISBN:978-90-8869-128-7
 
Download dit boek hieronder.