Coronarichtlijnen: handreiking voor vrijwilligersorganisaties

10 maart 2021

Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de overheid met betrekking tot het coronavirus te voldoen. Met deze handreiking kunnen vrijwilligersorganisaties protocollen opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wanneer een organisatie weer kan beginnen hangt af van het besluit van de overheid. Hierbij is het erg belangrijk dat de organisatie voldoet aan de basisregels om besmetting te voorkomen.

Update 10 maart 2020

Vanaf 15 december is Nederland in lockdown. Dit is nodig om de opmars van het coronavirus en de besmettelijkere varianten tegen te houden en de druk op de zorg niet verder te laten oplopen. De lockdown en de avondklok blijven gelden tot in ieder geval 31 maart. In de lockdown zijn extra maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen elkaar kunnen besmetten. Die maatregelen zijn strenger en komen boven op de basisregels en eerdere maatregelen van 9 december. Sinds 23 januari is er ook een avondklok en is het aantal mensen dat maximaal op bezoek mag komen op een dag terug gebracht naar 1 persoon (van boven de 13 jaar). 

Veel vrijwilligersactiviteiten en hulpverlening zullen tot 31 maart stoppen. Buurthuizen mogen alleen open blijven voor de dienstverlening aan kwetsbare mensen in de samenleving. Ook het afhalen van boeken bij de bibliotheek blijft mogelijk. Iedereen moet daar wel de regels in acht nemen, zoals mondkapjes dragen, zich niet met meer dan 30 personen in dezelfde ruimte bevinden en 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Sporten kan vanaf 16 maart weer met hooguit 4 personen boven de 27 jaar, op de sportaccommodatie buiten. Binnen sporten is niet toegestaan. Kinderen en jongeren tot 27 jaar mogen nog wel in teamverband sporten en onderling wedstrijden houden, maar alleen buiten. Sportscholen zijn dicht. Hetzelfde geldt voor theaters, bioscopen, dierentuinen, speeltuinen en andere zogenoemde doorstroom locaties. Naar buiten gaan is nog mogelijk, dat mag met maximaal 2 personen of met meer mensen die wel op hetzelfde adres wonen. Zwembaden mogen vanaf 16 maart open voor zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar.

Door de avondklok moet iedereen van 21.00 uur tot 4.30 uur binnen blijven. Alleen voor noodzakelijke hulp (voor mens en dier) die niet op een ander tijdstip gegeven kan worden is het toegestaan om 's avonds en 's nachts na het ingaan van de avondklok naar buiten te gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers die in de dak- en thuislozen opvang en hospices werken en hulp bieden aan kwetsbare mensen in acute situaties. Vrijwilligers die daarvoor de straat opgaan na de avondklok moeten een 'Eigen verklaring avondklok' bij zich hebben. 

De (dagelijkse) zorg en noodzakelijke hulpverlening blijft doorgaan, ook wanneer fysiek contact nodig is. Wel gelden de basisregels en de maatregelen van 9 december. Het dragen van een mondkapje, het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter georganiseerd, handen wassen, hoesten in de elleboog en voorafgaand aan een huisbezoek het voeren van een informatief gesprek met de cliënt. De extra restrictie is dat slechts 1 persoon per dag, die niet tot hetzelfde huidhouden behoort of op hetzelfde adres woont, bij iemand anders binnen mag komen. De beperkte bezoekregeling betekent dat informele hulpverleners en mantelzorgers onderling goede afspraken moeten maken zodat niet te veel mensen op 1 dag bij een hulpbehoevende binnen zijn. Bewoners van verpleeghuizen waar iedereen gevaccineerd is mogen per direct twee bezoekers per dag ontvangen.

Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden over de avondklok en het sociaal domein.

Handreiking en toelichting

De handreiking en de bijbehorende toelichting, die vrijwilligersorganisaties kunnen gebruiken voor het opstellen van de eigen richtlijnen, is gemaakt door vereniging NOV en Movisie. Deze handreiking volgt de richtlijnen van het RIVM. Belangrijk daarin is dat mensen afstand kunnen houden. Dat is vertaald naar afstand in ruimte (1,5 meter) en in tijd (tijdslot voor ontmoetingen). Verder moeten organisaties de basisvoorwaarde bieden zodat iedereen zich aan de hygiëne maatregelen kan houden (bijvoorbeeld handen wassen en schoonmaken). Verdere versoepeling van de maatregelen van de overheid heeft ook gevolgen voor de eigen richtlijnen van de organisaties. De handreiking en de toelichting worden daarop aangepast. Kijk daarom regelmatig op deze pagina voor updates.

Infographic

Jaar
2020
Uitgever(s)
Movisie en NOV
Type
Infographic