Creatief uit de bijstand

Voorbeelden uit de praktijk

27 oktober 2016

Mensen in de bijstand stromen moeilijk door naar regulier werk. Op de vraag waar dat aan ligt zijn vele antwoorden mogelijk: de stand van de conjunctuur, verouderde werkvaardigheden, psychische problemen, schuldenproblematiek.

En er zijn (natuurlijk) institutionele factoren die de terugkeer van ‘een willekeurige bijstandscliënt’ naar de arbeidsmarkt belemmeren. Vaak zijn die gerelateerd aan bepaalde wetten en regels, maar het kunnen ook ingesleten gewoonten binnen een sociale dienst zijn. Niettemin bestaan er in de beleids- en uitvoeringspraktijk gemeenten die op een creatieve manier met de ‘institutionele belemmeringen’ om weten te gaan.

In deze beknopte notitie presenteren de auteurs acht praktijkvoorbeelden en geven ze enkele voorbeelden van gemeenten die scholing als re-integratie-instrument inzetten. Zij gaan daarmee in tegen de ‘trend’ dat scholing bij veel gemeenten (deels) als re-integratie-instrument uit beeld is geraakt.

Auteur
Dorenbos. R.; Noels, K.
Jaar
2016
Uitgever(s)
Platform31
Type
Handreiking