Dagbesteding in ontwikkeling

Zestien vernieuwende voorbeelden - mensen met dementie en ggz-problematiek

Deze publicatie geeft een beeld van de huidige ontwikkeling van dagbesteding in Nederland, twee jaar na de start van de decentralisaties. Gemeenten en aanbieders van dagbesteding zijn in de praktijk op zoek naar nieuwe manieren. Zij ontwikkelen een nieuwe visie, werken anders, organiseren het anders en bereiken zo andere resultaten. 

De publicatie geeft inzicht in de vernieuwing die momenteel door het hele land plaatsvindt op het gebied van dagbesteding. Het geeft ook inzicht in hoe deze vernieuwing doorzet: daarvoor zijn vernieuwende voorbeelden een jaar later opnieuw benaderd. Speciale aandacht is er voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek. Dagbesteding voor deze groepen vraagt om een goede aansluiting bij hun vraag.  Eén jaar na de publicatie van Vernieuwing in dagbesteding’ hebben we de 45 voorbeelden opnieuw tegen het licht gehouden.

In het eerste deel behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling in dagbesteding.
  • Hoe staat het met de 45 vernieuwende voorbeelden die we vorig jaar beschreven hebben?
  • Wat speelt er specifiek rond dagbesteding voor mensen met dementie en ggz-problematiek?
  • Beschouwing: hoe kunnen gemeenten vernieuwing in dagbesteding realiseren?

In het tweede deel beschrijven we 16 vernieuwende voorbeelden, specifiek gericht op mensen met dementie en mensen met ggz-problematiek.