Het Danspaleis tegen het licht

Evaluatieonderzoek aan de hand van de Theory of Change

26 april 2017

De formule van het vernieuwende initiatief Danspaleis, in het kort ‘een disco voor ouderen’, is ontwikkeld op basis van intuïtie over waar behoefte aan is en het vervolgens uitproberen in de praktijk. Het is ontstaan vanuit het idee dat muziek een middel is om mensen bij elkaar en in beweging te brengen. Inmiddels staat het concept van het Danspaleis stevig op zijn benen met zowel edities in woonzorgcentra als buurtedities gericht op thuiswonende ouderen.

Maar bereiken de ontwikkelaars en betrokkenen de verschillende doelen die zij met het Danspaleis willen bereiken? In dit evaluatieonderzoek expliciteert Movisie-onderzoeker Jan-Willem van der Maat de aanpak, de doelen en de behaalde effecten van het Danspaleis en houdt deze samen tegen het licht.

Welke doelen streeft het Danspaleis na? Op welke manier draagt de aanpak van het Danspaleis bij aan het behalen van deze doelen? Wat is, met andere woorden, de ’verandertheorie’ achter het Danspaleis? In welke mate worden de doelen in de praktijk ook werkelijk bereikt bij de doelgroep? En zijn er misschien ook andere, onverwachte, positieve effecten die deelnemers ervaren?

Auteur
Maat, J.W. van de
Jaar
2017
Uitgever(s)
Movisie
Type
Evaluatieonderzoek
Pagina's
23