Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking

Rapportage participatiemonitor 2015

13 november 2015

De participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is over de periode 2008-2014 op veel gebieden gelijk gebleven, maar ligt een stuk lager dan in de totale bevolking. Dit geldt vooral voor mensen met een verstandelijke of ernstige lichamelijke beperking.

Van de mensen met een ernstige lichamelijke beperking heeft bijvoorbeeld 14% in 2014 een betaalde baan en doet 17% aan vrijwilligerswerk, terwijl in de totale bevolking twee derde een betaalde baan heeft en 38% vrijwilligerswerk doet. Mensen met lichtere lichamelijke beperkingen zijn de afgelopen jaren meer vrijwilligerswerk. Mensen met een ernstige lichamelijke beperking rapporteren een grote eenzaamheid. En hebben behoefte om meer te participeren.

Bron

Auteur
T. Meulenkamp; G. Waverijn; L. van der Hoek; M. Langelaan; H. Boeije; M. Rijken.
Jaar
2015
Uitgever(s)
NIVEL
Type
Rapport
Pagina's
86