Dicht de digitale kloof!

Een digitale handreiking voor sociaal professionals

Terwijl Nederland goed op weg is met het digitaliseren van de maatschappij, is er tegelijkertijd een digitale kloof ontstaan tussen de mensen die wel mee kunnen komen in deze transitie en de mensen die dit niet kunnen.

Gemeenten en organisaties zijn aan zet om deze kloof te dichten maar er ligt ook een belangrijke rol voor sociaal professionals. Zij moeten achter de voordeur komen bij mensen die moeite hebben om mee te doen aan de online leefwereld. De nieuwe e-tool ‘Dicht de digitale kloof!’ biedt hiervoor informatie, tips en oefeningen.

 

 

Lees ook het uitgebreide artikel over deze handreiking

 

Deze handreiking is oorspronkelijk gepubliceerd in 2021, maar vernieuwd in oktober 2022.