Dicht de digitale kloof!

Een digitale handreiking voor sociaal professionals

24 december 2021

Terwijl Nederland goed op weg is met het digitaliseren van de maatschappij, is er tegelijkertijd een digitale kloof ontstaan tussen de mensen die wel mee kunnen komen in deze transitie en de mensen die dit niet kunnen.

Gemeenten en organisaties zijn aan zet om deze kloof te dichten maar er ligt ook een belangrijke rol voor sociaal professionals. Zij moeten achter de voordeur komen bij mensen die moeite hebben om mee te doen aan de online leefwereld. De nieuwe e-tool ‘Dicht de digitale kloof!’ biedt hiervoor informatie, tips en oefeningen.

 

 

Test Dicht de digitale kloof!

‘Dicht de digitale kloof! Een digitale handreiking voor sociaal professionals’ is gemaakt door Toine Broekhuis, Mellouki Cadat-Lampe, Joline Verloove en Julia Ketel. Zij willen deze handreiking graag de komende weken met lezers van Movisie.nl testen. Probeer hem dus uit en geef je input in de handreiking over hoe de handreiking je kennis heeft vergroot en hoe Movisie de handreiking eventueel kan verbeteren en uitbreiden. Alvast hartelijk dank!

Lees ook het uitgebreide artikel over deze handreiking