Is digitaal meedoen mogelijk?

Inventarisatie van zelfhulptools voor mensen met een lichtelijke verstandelijke beperking

Waar is behoefte aan als het gaat om de inzet van zelfhulptools bij zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking? Movisie deed een inventarisatie van digitale hulpmiddelen (zelfhulptools) die hen kunnen ondersteunen.

Hiervoor zijn onder andere gesprekken gevoerd met 22 mensen. Wat blijkt? Voor deze doelgroep is het moeilijk om een hulpvraag te identificeren en te formuleren. Ook zijn er veel tools op de markt, maar veel worden niet gebruikt omdat ze niet bekend zijn, moeilijk te installeren of lastig in gebruik. Toch kunnen zelfhulptools mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij het actief vormgeven van hun leven. De onderzoekers doen verschillende aanbevelingen om dit in de praktijk beter te laten lukken.

Ook voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden, zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking, maakten wij een filmpje  en een samenvatting met de belangrijkste resultaten.