Digitale samenwerking mét en voor mantelzorgers

Online magazine: tips, tools en aandachtspunten voor online samenwerking

De wereld van vandaag is steeds meer digitaal: een uitkomst bij het afstemmen tussen professionals, hulpvragers en mantelzorgers. Digitaal samenwerken met én voor mantelzorgers kan op allerlei manieren. Maar waarom zou je digitaal samenwerken? Wat zijn de voor- en nadelen? En waar moet je op letten? In dit artikel delen we tips, tools en aandachtspunten uit ons magazine In voor mantelzorg #6.

Hier vind je het complete magazine over digitale samenwerking

Waarom digitaal samenwerken? 

Door de noodzaak van het werken op afstand toen de coronacrisis haar intrede deed is er op veel plekken volop geëxperimenteerd met verschillende vormen van digitaal samenwerken. Digitaal samenwerken kan waarde toevoegen aan fysiek samenwerken. Zo kun je door online bijeenkomsten bijvoorbeeld een grotere groep professionals en mantelzorgers bereiken. Digitaal werken zorgt echter ook vaak voor minder spontaniteit, contact met collega’s en creativiteit. Het wordt vaak ervaren als zakelijker en afstandelijker. Voor een inclusieve samenwerking is het daarom belangrijk dat er ruimte is voor ieders stem en voldoende gelegenheid voor informeel contact. 

Hoe zorg je ervoor dat mensen met minder ontwikkelde digitale vaardigheden niet buiten de boot vallen?

In het programma In voor mantelzorg-thuis boden professionals als de mantelzorgconsulent en de geriatrisch verpleegkundige waar nodig ondersteuning tijdens huisbezoeken, zodat mantelzorgers uiteindelijk zelf overweg konden met het platform. Bij mensen voor wie zelf werken met een app niet mogelijk is kan iemand uit het eigen netwerk of een professional namens de mantelzorger communiceren in de afstemmingsapp of een hulpvraag posten op het matchingsplatform. Benieuwd naar vier waardevolle manieren om digitaal samen te werken? Lees dan dit artikel uit het magazine In voor mantelzorg #6. 

'Het is bij matchings-platforms belangrijk dat iemand over de juiste digitale vaardigheden beschikt.' 

Digitale platforms: hoe werkt het in de praktijk? 

Er bestaan door heel Nederland veel verschillende digitale platforms die zich richten op het bij elkaar brengen van zorgvragen enerzijds en aanbod anderzijds. Dit zijn matchingsplatforms waarin vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden of ‘gematcht’. Je kunt deze matchingsplatforms zien als een soort marktplaats voor hulpvragen. In dit artikel lees je meer over matchingsplatforms.

Digitaal samenwerken en privacy

Wanneer je digitaal samenwerkt moet je rekening houden met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die verantwoordelijkheden op het gebied van privacy vastlegt. Deze wet schrijft voor hoe gegevens gedeeld en opgeslagen moeten worden. De lokale lerende praktijken hebben ervaren dat er veel mogelijk is als je de cliënt en de mantelzorger toestemming vraagt om gegevens te delen met een samenwerkingspartner. Meer weten over privacy en digitaal samenwerken? Lees dan hier verder. 

Voor een snelle privacy-check:

Zie deze beknopte factsheet van de Autoriteit Persoonsgegevens of kijk op hun website voor meer informatie. Daar staat alles wat je wilt en móet weten. Daarnaast heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een stappenplan AVG ontwikkeld voor vrijwilligers(organisaties).

Stappenplan: hoe kies ik een passend digitaal communicatieplatform? 

Er is zo veel aanbod aan platforms, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Welk digitaal middel is het meest passend voor jullie specifieke situatie? Er zijn veel opties, dus hoe maak je een keuze? Allereerst is het belangrijk om je te verdiepen in het waarom: welk doel wil je bereiken met het gebruik van een digitaal platform? De volgende stappen delen we in dit stappenplan. Dit kan je helpen om samen met de gebruikers tot een passende keuze te komen.

Handige tools om verbinding te maken 

De publicatie 'Digitale communicatie in de thuiszorg' van Expertisecentrum Mantelzorg en de Vrije Universiteit Amsterdam laat zien wat de voordelen van digitale communicatie zijn, welke systemen er zijn en in welke situaties deze systemen het meest geschikt zijn. Daarnaast zijn er ook samenwerkingsplatforms voor en door mantelzorgers, speciaal bedoeld om informatie uit te wisselen. Familynet en Myinlife zijn hier voorbeelden van. Benieuwd naar meer tools? Lees verder in dit artikel.

Ook interessant

In ons magazine In voor mantelzorg #6 delen we meer tips, ervaringen en tools voor digitale samenwerking. Het hele magazine lees je hier. Benieuwd naar de andere magazines over thema's als mantelzorgondersteuning en respijtzorg? Ga dan naar deze pagina.